Certificeringen

De smaak, fysieke kwaliteit en voedselveiligheid maken onze aardbeien zo bijzonder. Om deze eigenschappen te bereiken telen wij zo optimaal mogelijk op biologisch verantwoorde wijze volgens de richtlijnen van GlobalGap, Grasp en PlanetProof. Met respect voor mens, milieu en natuur.

GlobalG.A.P.

We hechten tegenwoordig steeds meer waarde aan voedselveiligheid, natuurlijke producten en de maatschappelijke en ecologische gevolgen van de voedselproductieprocessen. Duurzaamheid is niet meer weg te denken. Steeds meer winkels en consumenten vragen om producten die op een verantwoorde manier geproduceerd zijn. Het is dan ook van groot belang dat producenten over de hele wereld beschikken over het GlobalG.A.P.-certificaat. Dit certificaat stimuleert dat landbouwproducten bedoeld voor de menselijke productie veilig en van hoge kwaliteit zijn. Ons bedrijf wordt ieder jaar opnieuw getoetst aan de eisen en is al jaren gecertificeerd.

Meer informatie over GlobalG.A.P is te vinden op www.globalgap.org/uk_en/.

 

G.R.A.S.P.

We zijn ook trotse bezitter van het GRASP-certificaat. De GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Practice (GRASP) is een vrijwillige aanvullende module voor GlobalG.A.P. Het betreft een set eisen die betrekking hebben op een aantal sociale aspecten op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn van ons personeel. Het beoordeelt of de onderneming voldoet aan een aantal eisen op het gebied van onder meer personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk.

 

Tesco-Nurture

De Tesco-Nurture-module richt zich op het beheer van de gewasbeschermingsmiddelenlijst. In het schema zijn milieustandaarden opgenomen en eisen met betrekking tot onder andere houdbaarheid van producten. De milieustandaard van Tesco-Nurture stelt extra eisen ten aanzien van:
– gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
– voorkomen van vervuiling
– bescherming van menselijke gezondheid
– verbruik van energie, water en andere natuurlijke bronnen
– recycling en hergebruik van materialen
– bescherming van de natuur.

On The Way To PlanetProof

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Meer informatie over On The Way To PlanetProof is te vinden op www.planetproof.nl. On The Way To PlanetProof is een onafhankelijk keurmerk van SMK (Stichting Milieukeur).